Eftersom dopgavor.com är en sajt som inriktar sig på dop och dopgåvor tycker vi att det kan vara på sin plats att titta lite närmare på dopgåvornas och dopets historia.

Dopets historia

Det kristna dopet är en ritual som inviger barnet i kristendomen och härstammar från tiden då Jesus döptes i floden Jordan. Ända fram till mitten av 1200-talet sänktes alltid hela kroppen i vatten (ofta i sjöar och vattendrag) när någon döptes, men med tiden blev det allt vanligare att endast huvudet sköljdes med vatten.

År 1686 fastställde den svenska kyrkolagen att alla barn skulle döpas inom 8 dagar så att barnet inte riskerade att dö odöpt, för om barnet gjorde det kunde barnet gå miste om guds omsorg. Därför kunde ibland en präst snabbt behöva rycka ut för ett snabbdop om ett nyfött barn var svagt och riskerade att dö efter en förlossning. Idag är det som bekant helt upp till föräldrarna om man vill döpa barnet eller inte och när det i såna fall ska ske.

Dopgåvans historia

Sedan hundratals år tillbaka har dopbarnet fått dopgåvor. Från början var det endast barnets faddrar som gav bort dopgåvor till barnet, men med tiden blev det kutym att även de släktingar och vänner som deltog på dopet ska ge dopgåvor till dopbarnet.

Den klassiska dopgåvan förr i tiden var en silverskedd som ansågs ge barnet en bra start på livet eftersom silver innebar rikedom och ansågs hålla allt ont borta. Från början gav man bort helt vanliga silverskedar, men på 1930-talet började speciella dopskedar användas istället och dessa skedar var alltid graverade och så är det än idag.  Idag ger man emellertid inte bara bort dopskedar på dopet utan många andra sorters dopgåvor.

Copyright © 2021 Dopgåvor - presenttips på dopgåvor & doppresenter.